Velkommen til www.brevflet.dk

Idégrundlag:

www.brevflet.dk skaber merværdi og tilbyder en gratis dag i din bilforretning.

Ingen branche har som autobranchen muligheden for konstant at fastholde og udbygge kundegrundlaget.

Primære forudsætninger som det at ville opfylde kundernes krav, forventninger og behov, samt klare holdninger til kvalitet, konkurrencekraft og kundetilfredshed skal naturligvis være på plads – man skal kort sagt kunne opføre sig ordentligt, og gøre sig fortjent til kundernes loyalitet.

Bilforhandlere bruger i dag store summer på DMS – Dealer Management Systems – EDB systemer som opfylder forhandlers og importørs primære krav. www.brevflet.dk skaber merværdi i disse systemer ved at optimere udnyttelsen.  

Informationer der lagres i autoforhandlerens EDB system udnyttes i dag kun sporadisk og det er www.brevflet.dk’s erklærede mål, omkostningsfrit at optimere udnyttelsen af disse oplysninger udfra termen at tæt og nøjagtig kundeopfølgning skaber merindtjening.

Omkostningerne i forholdet mellem at beholde og pleje kunder frem for at erhverve nye er som bekendt 1 - 10.